betway88app

古诗词名句网

  【梵】《唐韻》《韻會》扶泛切,音帆。《說文》出自西域釋書。《韻會》華言淸淨,正言寂靜。又《字彙》梵唄,吟聲。又《廣韻》房戎切《集韻》《韻會》扶風切,音馮。木得風貌。《類篇》風行木上曰檒。或作梵。又《集韻》房尤切,音浮。義同。又《唐韻》《漢都鄕正衞彈》梵梵黍稷。借作芃芃。

  【流】〔古文〕《唐韻》《集韻》《韻會》《正韻》力求切,音留。《說文》水行也。《爾雅·釋言》流,覃也。《疏》謂水之流,必相延及。《詩·大雅》如川之流。又《爾雅·釋詁》流,擇也,求也。《詩·周南》左右流之。又下也。《詩·豳風》七月流火。又流漫無節制也。《禮·樂記》樂勝則流。又《書·禹貢》二百里流。《禮·王制》千里之外曰采,曰流。又放也。《書·舜典》流宥五。又視不端諦曰流。《左傳·成六年》鄭伯視流而行速。又走也。《戰國策》楚襄王流淹于城陽。《註》謂走而自匿。又《周禮·冬官·玉人註》鼻勺曰流,凡流皆爲龍口。又《前漢·食

  【诸】〔古文〕《唐韻》《廣韻》章魚切《集韻》《類篇》《韻會》《正韻》專於切,渚平聲。《說文》辯也。《徐曰》別異之辭。《爾雅·釋訓》諸諸,便便,辯也。《註》皆言辭辯給也。又《玉篇》非一也。皆言也。《正韻》凡衆也。《書·舜典》歷試諸艱。《詩·邶風》孌彼諸姬。《史記·賈誼傳》紛亂諸事。又《廣雅》之也,於也。《穀梁傳·莊二十四年》迎者行見諸,舍見諸。《註》諸,之也。《禮·射義》射求正諸己。《註》諸,猶於也。又《韻會》語助辭。《詩·邶風》日居月諸。《疏》居,諸,語助也。《公羊傳·桓六年》其諸以病桓與。《註》其諸,辭也。又

  【壑】《廣韻》呵各切《集韻》《韻會》《正韻》黑各切,音。溝也,坑也,谷也,虛也。《詩·大雅》實墉實壑。《張衡·西京賦》谿壑錯繆而盤紆。又海曰大壑,一曰巨壑。《莊子·天地篇》大壑之爲物也,注焉而不滿,酌焉而不竭。又《山海經》有壑山。《又》西海流沙中有國,名壑市。又《集韻》黃郭切,音穫。郝格切,音赫。義同。俗作,非。

  古诗词名句网专业提供各类古诗古诗词古诗文诗词名句,主要包含各类古诗大全古诗词大全古诗文大全诗词名句大全等,弘扬中华经典文化。

上一篇:鹤龙一色秋 醉在“东风”里

下一篇:没有了